KULLANICI SÖZLEŞMESİ

http://www.cotcast.ai/ internet sitesini ve mobil uygulamasını (Kısaca 'SİTE' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

MADDE 1: Sözleşme Tanımları

SİTE: COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ “COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ olarak anılacaktır.” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve mobil uygulamadır.

ÜYE: WEB SİTESİ üzerinden COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin hizmetlerinden/ürünlerinden yararlanmak isteyen, seçilen üyelik formunu doğru bir şekilde dolduran, üyeliği COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından onaylanıp kabul edilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu sözleşmede bu kişiler kısaca 'ÜYE' olarak anılacaktır. 18 yaş ve üzeri bireyler, SİTE üzerinde yer alan ilgili üyelik formunu geçerli kimlik bilgileri ile birlikte doğru bir şekilde doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (gerçek kişiler ve ortaklar), Kollektif Şirketler, Kollektif Şirketler, Kolektif Şirketler, Bölünmüş Paylara Sahip Limited Ortaklıklar, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatifler ve 18 yaşını doldurmuş geçerli hukuki bilgiye sahip yasal temsilcilerinin üye olabileceği diğer kuruluşlar; SİTE üzerindeki ilgili üyelik formunu doğru bir şekilde doldurarak kurumları adına işlem gerçekleştirmek üzere ÜYE olmak.

KULLANICI: Cotcast.ai web sitesini hizmet/ürünlerden yararlanarak veya yararlanmayarak ziyaret eden internet kullanıcısını ifade eder.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içeriklerdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ arasında elektronik ortamda akdedilen iş bu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi vs. bilgilerdir.

MADDE 2: Hizmet Sunanın Kimliği

A-) Bu SİTE'de sunulan hizmetleri “ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD.KULUÇKA MRK. A1 BLOK NO: 151 /1C İÇ KAPI NO: B34 ESENLER/ İSTANBUL” adresinde yerleşik olan “COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ” (bundan böyle COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ olarak anılacaktır.) sunmaktadır.

B-) Bu hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Yazılı koşullar tarafınıza uygun değilse kullanımınızı durdurunuz.

MADDE 3: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu SİTE’den faydalanma şartlarının ve sunulan hizmetin koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 4: Kullanım Koşulları

A-) Bu SİTE'de sunulan hizmetler COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ve üyenin SİTE’den faydalanma şartlarının belirlenmesi COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ aittir.

B-) İşbu kullanım koşullarını COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

C-) SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan tüm değişiklikleri, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

D-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, bu SİTE'de yer alan veya yer alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 5: Sunulan Hizmet

A-) SİTE üzerinden sunulan hizmet; dünya genelindeki pamuk fiyatlarının ‘KULLANICI’ya’ sunulması, bu fiyatların karşılaştırılmalı olarak raporlanması ve önümüzdeki dönemler için piyasa, üretim ve sair hususların birlikte değerlendirilerek fiyat tahmini yapılması şeklindedir.

B-) KULLANICI; SİTE üzerinden erişebileceği bilgilere dolayısıyla sunulan ürün/hizmeti üye olarak edinebilmektedirler.

C-) SİTE üzerinden KULLANICI’ya sunulan ürün/hizmetlerin bir kısmı ücretli olup KULLANICI ücret ödeyerek bu bilgilere erişebilmektedir

D-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin sunmuş olduğu ürün/hizmet sadece bir bilgi alma platformu olup, bu bilgilerin doğruluğu ile alakalı COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi sunulan bilgiler de bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

MADDE 6: Hizmetlerin Kapsamı

A-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetin kapsamı; COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ’ye ait cotcasting.com adresinde satışa sunulan hizmet/ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra sunulmasıdır. Madde 5 “B” Bendi mahfuzdur.

B-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

C-) SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

MADDE 7: Genel hükümler

A-) SİTE üzerinden, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

B-) SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman sonlandırabilir.

C-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

D-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, SİTE’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu bilgilerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. ÜYE ve KULLANICI, bu durumu bildiğini kabul ve beyan eder.

E-) KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SUNRİSE sorumlu değildir.

F-) KULLANICI ve ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI ve ÜYE, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. SİTE’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. SİTE’ye, SİTE’nin veri tabanına ve SİTE üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. SİTE’yi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

G-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, SİTE’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE ve KULLANICI’nın SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından ÜYE ve KULLANICI’nın kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

H-) COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, iş bu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri ön ihbar ya da önceden bir ihtara gerek olmaksızın her zaman değiştirme, iptal etme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla tüm ÜYE’ler ve KULLANICI’lar bakımından hüküm ifade edecek şekilde yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. COTCAST YAPAY ZEKA ANONİM ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

I-) ÜYELER; şifrelerini gizli tutmakla sorumludur ve şifrelerini başka kişi veya kuruluşlara açıklamayacaktır. Şifreyi kullanma hakkı tamamen ÜYE'ye aittir. ÜYE'nin SİTE'ye kayıt olurken kullandığı e-posta adresi ve şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. ÜYE, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak yapılan her türlü işlemin kendisi tarafından yapılmış sayıldığını ve bu nedenle üçüncü kişilerden veya yetkili mercilerden COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine doğabilecek tüm iddia ve taleplerden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin uğrayabileceği zararlar için.

J-) COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, işbirliği yaptığı kurumlar, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ çalışanları ve yöneticileri ile COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ yetkili satıcıları, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve içeriğinden sorumlu değildir. onlar tarafından WEB SİTESİNDE yayınlanmıştır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgi, içerik, görsel ve işitsel imgeler ile diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının doğruluğu ve hukuka uygunluğu tamamen bu eylemleri gerçekleştirenlerin sorumluluğundadır. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

K-) SİTE kullanıcıları SİTE üzerinde ancak hukuka uygun ve kişisel amaçlarla işlem yapabilirler. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerinde gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve ÜYE, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunmamayı taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

L-) COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, ÜYE veya KULLANICI'ya sunduğu haksız zenginleşme şüphesi uyandıran hizmetleri, ÜYE veya KULLANICI'ya önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar ve bu durumda ÜYE veya KULLANICI'nın herhangi bir hakkı olmayacaktır. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞİRKETİ'ne karşı her türlü iddiada bulunma hakkı.

M-) Bu WEB SİTESİNDE yer alan bilgi, yazı, görsel, marka, slogan ve diğer işaretler ile sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin koruma programları, sayfa düzeni ve WEB SİTESİNİN sunumu COTCAST ARTIFICIAL INTELLIGENCE'a aittir. TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ veya COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin izin ve lisans aldığı kuruluşlar. WEB SİTESİ sayfalarına ilişkin her türlü veritabanı, web sitesi, yazılım kodu, HTML kodu veya diğer kodları kısmen veya tamamen kopyalamak, değiştirmek, yayınlamak, göndermek, dağıtmak veya satmak, ayrıca kopyalamak, değiştirmek, yayınlamak, göndermek SİTE içeriğinde yer alan ürünlerin, tasarımların, görsellerin, metinlerin, görsel, işitsel ve diğer görsellerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin çevrimiçi veya diğer medyalar kullanılarak dağıtılması, satışı yasaktır.

N-) KULLANICILAR ve ÜYELER, bahsi geçen WEB SİTESİ yazılım, donanım ve içeriğini hiçbir şekilde çoğaltmamayı, kopyalamamayı, dağıtmamayı, işlememeyi ve COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet etmemeyi taahhüt ederler ve kabul ederler. bu eylemlere veya diğer yöntemlere girişmemek. KULLANICILAR ve ÜYELER, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin hizmetlerini, bilgilerini ve telif hakkıyla korunan çalışmalarını yeniden satma, işleme, paylaşma, dağıtma, görüntüleme veya başkalarının erişmesine veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve görüntülenmesi yalnızca ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin yazılı izni ile mümkündür.

O-) SUNRISE, SİTE üzerinden KULLANICILAR ve ÜYELER tarafından kendisine gönderilen bilgileri 'Gizlilik Politikası', 'Web Sitesi Kullanım Koşulları', 'Gizlilik Taahhüdü' ve 'Kişisel Verilerin Korunması Politikası' hükümlerine uygun olarak kullanabilir. SUNRISE bu bilgileri işleyebilir ve bir veritabanında saklayabilir. Ayrıca SUNRISE, KULLANICI ve ÜYE'lerin kimlik, adres, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin ziyaret edilen bölümleri, alan adı türü, tarayıcı türü, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerini istatistiksel değerlendirme, kampanya duyurusu, ve kişiselleştirilmiş hizmetler. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, yetkili makamların zorunlu kıldığı haller veya aşağıda sayılan haller dışında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel veriler, veri kullanımının asıl amaçlarını daha iyi işlemek veya KULLANICILAR tarafından önerilen amaçlar doğrultusunda daha iyi hizmet sunmak amacıyla SUNRISE adına hareket eden üçüncü şahıslara veya COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin işleriyle ilgili olan kişilere nadiren verilmektedir. ve ÜYELER. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, ÜYE ve KULLANICI verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR yönetmeliğine uygun olarak işler ve korur. ÜYELER'e ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye http://www.cotcast.ai/ adresinden ulaşılabilir.

P-) COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından işbu WEB SİTESİ Kullanım Koşulları kapsamında açık yetki verilmediği durumlarda, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, hizmetlerine, bilgilerine, telif haklarına tabi eserlerine, ticari markalarına, ticari görünüm veya bu WEB SİTESİ tarafından sağlanan diğer varlıklar ve bilgiler.

R-) Taraflar, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca tek ve gerçek delil olarak alınacağını ve bu kayıtların delil teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler. anlaşma.

S-) ÜYE, ticari elektronik ileti tercihlerini 'Üyelik Bilgilerini Güncelle' bölümünde yer alan 'Hesabım' bölümünden yönetebileceğini kabul eder.

MADDE 8: Sorumluluğun Sınırlandırılması

A-) COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, SİTE'ye girilmesi, SİTE'nin kullanılması, SİTE'deki bilgi ve diğer veri, program vb.'nin ihlali, bunların ihlali nedeniyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. sözleşme, haksız fiil veya başka bir nedenden dolayı. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebeplerden kaynaklanan kesinti, hata, ihmal veya aksaklıklardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu WEB SİTESİ'ne veya bağlantılı 'cotcast.ai' web sitelerine erişildiğinde, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kullanım veya ziyaretten kaynaklanan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluk, hasar veya iddiadan sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

B-) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde sayılan hükümlerden bir veya birkaçını ihlal eden ÜYE veya KULLANICI, bu ihlallerden dolayı gerek cezai gerekse hukuki sorumluluk bakımından şahsen sorumlu olacak olup, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ni hukuki sorumluluktan sorumlu tutmayacaktır. ve bu tür ihlallerin cezai sonuçları. Ayrıca bu tür bir ihlal nedeniyle konunun hukuk alanına intikal etmesi halinde, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin, kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı ÜYE veya KULLANICI'dan tazminat talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 9: Cayma ve İade Hakkı

İşbu Sözleşme, Müşteriye elektronik ortamda anında sunulan bir hizmete ilişkin olup, niteliği gereği iadeye uygun değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Yasal bağlamların yargı yetkisine göre değişebileceğini ve söz konusu hizmetlere uygulanan özel yasa ve düzenlemeleri anlamanın önemli olduğunu lütfen unutmayın. Herhangi bir şüpheniz veya endişeniz varsa, hukuki tavsiye almanız tavsiye edilir.

MADDE 10: Sözleşmenin Devri

COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞİRKETİ, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen devretme hakkını saklı tutar. Ancak KULLANICI ve ÜYE işbu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını üçüncü kişilere devredemez. Bu şekilde aktarmaya yönelik her türlü girişim geçersiz sayılacaktır.

MADDE 11: Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilen hallerde, COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ işbu 'KULLANICI SÖZLEŞMESİ'ni gecikmeli olarak ifa etmek veya ifa etmekten kaçınmakla yükümlü değildir. Bu gibi durumlar ve benzeri olaylar COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ açısından gecikme, ifa etmeme veya temerrüt olarak değerlendirilmeyecek ve COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ bu olaylarla ilgili olarak herhangi bir tazminattan sorumlu olmayacaktır. .

MADDE 12: Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

İşbu 'KULLANICI SÖZLEŞMESİ'nden doğacak her türlü ihtilaf Türk Hukukuna tabi olup, yargı yetkisi İstanbul'un yetkili mahkemeleri ve icra daireleridir. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkını saklı tutar.

MADDE 13: Yürürlük ve Kabul

İşbu 'KULLANICI SÖZLEŞMESİ' COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. KULLANICILAR ve ÜYELER, SİTE'yi kullanmakla işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ işbu sözleşmenin hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi ile birlikte SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir.