MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN ÜRÜN

MADDE 1.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: COTCAST YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD.KULUÇKA MRK. A1 BLOK NO: 151 /1C İÇ KAPI NO: B34 ESENLER/ İSTANBUL

Web Adresi: http://www.cotcast.ai/

MADDE 1.2 ALICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

MADDE 1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ /p>

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen hizmet niteliğindeki dijital içerik ile alıcının http://www.cotcast.ai/ internet sayfası üzerinden seçeceği bir paket içeriğini satın almıştır. Bu Ürün, bakım süreçleri yönetimini kapsamakta olup aylık paket üzerinden satışa sunulmuştur. Ürün kapsamındaki dijital içeriğe satın alınma tarihinden itibaren 30 gün boyunca belirtilen kullanım lisansı süresince erişilebilir. Ürün, Cotcast.ai dijital içeriklerini kapsar. Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları 'http://www.cotcast.ai/' web sitesinde yer alan bilgilerde detaylı olarak belirtilmiştir.

Tereddüde mahal vermemek üzere, http://www.cotcast.ai/ adresinde satın alınan paket içeriği, özellikleri ve kullanım şartları açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmektedir.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın SATICI’ya ait http://www.cotcast.ai/ web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3'te belirtilen, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’nın mail adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; (i) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, (ii) Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır.

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

MADDE 5: ALICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3'te belirtilen satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, uygun olarak kullanacağını, ürün’ü kopyalamayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. ALICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

MADDE 6: SATICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir. SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Ürün’den 1 aylık lisans süresi boyunca toplam 30 gün yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün'de yer alan dijital içeriklerin değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla 1 ay içerisinde ALICI’ya sağlanan 30 günlük toplam kullanım lisansı süresi haricindeki günlerde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, Sözleşme'nin ifasının imkânsız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI'ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri http://www.cotcast.ai/ resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme, güncellenme ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

SATICI;

a) İşbu Sözleşme’nin kurulduğu günden 30 gün süresince kullanılabilecek olan, Kullanım lisansını sağlayacak ve bu kullanım lisansı süresinde dijital içerikleri ALICI’nın kullanımına açık tutacaktır

b) Ürün’ün etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, Ürün’ün ALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir. SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir özellik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital özellik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği özelliği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerlidir. Ürün bedeli peşin olarak ödenecektir. Tereddüde mahal vermemek üzere, Ürün bir bütün olup Ürün Bedeli bölünemez.

Ürün Bedeli’ne tüm vergiler ve taşıyıcı bedeli dâhildir. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

1. Kredi Kartı ile Ödeme: http://www.cotcast.ai/ web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkânı sağlandığı andan itibaren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/ğ Maddesi uyarınca ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Dijital içeriğe erişim sağlanmadan önce ve/veya demo sürümün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI tarafından Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve kullanıcı tarafından oluşturulan hesabın silinebilir nitelikte olması şarttır. Şüpheye mahal vermemek üzere, ürüne dair içerik, özellik vs. bilgilerin ALICI tarafından başka kişilerle ve üçüncü taraflarla izinsiz paylaşımında ifa gerçekleşmiş sayılacak ve ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır. Ürün, dijital içerikten ve özelliklerden oluşan bir bütün olup bölünemez, ayrı ayrı cayma hakkına yahut iadeye konu edilemez.

Ürün’ün SATICI’ya, yukarıdaki şartlarda ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün Bedeli ALICI’ya iade edilir.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER- KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, SATICI tarafından kendisine ticari ileti gönderilmesine dair izin vermediği takdirde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Ancak SATICI, Ürün’e ilişkin teslimat, ödeme vb. kapsamında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.

ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında email adresiniz telefon numaranız vs.bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin 7. Maddesinde belirtilen tarihte kendiliğinden sona erer.

SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpışmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI'ya iade edilir. ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ALICI, ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’nin bir örneği, 1.2. Maddede yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.